ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА...

„... Опитай се да бъдеш този, който наистина си,
защото животът е кратък и често дава
само един шанс да направиш някои неща.”

Когато Бог раздавал живот на земята, решил да даде по четиридесет години живот на всички същества. Първо повикал човека и му дал 40 години живот. На човека малко му се видели, но благодарил и си заминал. След това Бог повикал вола и на него дал четиридесет години живот. Вола рекъл:

- Дядо Господи, до двадесет години ще съм здрав и ще мога да помагам на хората, след двадесет години и месото ми за ядене няма да става.

И така волът се отказал от двадесет от своите години. Алчният човек веднага грабнал двайсетте години на вола та му станали 60. След това Бог повикал кучето и на него дал 40 години живот. Кучето се замислило пък казало:

- Дядо Господи, до двадесет години ще съм здрав, игрив, хората ще ми се радват. След двадесет години и в кофата за смет няма да мога да се кача.

Така кучето също се отказало от двадесет от своите години. Алчният човек веднага грабнал и двайсетте години на кучето, та му станали 80.

В действителност до 40 годишна възраст, живеем своя собствен живот, този който ни е дарен от Бог, времето в което мислим за себе си, за своето развитие, кариера, пари... След четиридесет годишна възраст живеем волските години, тези през които мислим и работим единствено за своите деца. След 60 годишна възраст живеем кучешките години, когато в повечето случаи, дори и нашите улисани в ежедневието си деца не се сещат за нас.

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО предлага една прекрасна възможност за осигуряване именно на тези три периода от живота в зависимост от желанията ни. Времето до 40 годишна възраст, когато бихме могли да спестим нещо за себе си. За периода на „волските” години – да сме спокойни, че нищо не е в състояние да наруши спокойното и щастливо развитие на нашите деца. За късните години – когато със сигурност няма да сме в тежест на своите близки и ще разполагаме със средства за достойни и спокойни старини.

Застраховки „Живот”

Застраховките живот представляват най-сигурният начин сами да се погрижим за себе си, както за настоящия момент така и за по-късния период на нашия живот. С помоща на този вид услуга, ние можем да прехвърлим потенциалния финансов риск свързан с нашето здравословно състояние от нашите семейства и близки хора към застрахователната компания, да планираме от рано финансовото обезпечаване и бъдеще на нашите деца и на самите нас, за да получим спокойствието от което се нуждаем в този така забързан и динамичен живот.

Английската дума insurance (застраховане) има корен sure, което означава увереност. Смисълът на Животозастраховането е да подкрепи финансово застрахованите лица и техните наследници в случай на настъпване на неблагоприятни събития. Застраховката „Живот” поема отговорност за няколко риска едновременно. При настъпване на застрахователно събитие, е налице безусловно плащане на застрахователна сума. Застрахователната сума се изплаща на лицата посочени в полицата или на законните наследници. В края на застрахователния срок клиента може да получи цялата застрахователна сума плюс разпределените през застрахователния срок бонуси или разсрочено под формата на рентни плащания. Рентата може да бъде за определен период от време или до края на живота на застрахования.

От съществено значение са и данъчните облекчения, които всеки притежател на Застрахавка „Живот” може да ползва. Чл. 19 ал.1 от Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ), много ясно изразява, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски по договори за застраховки “Живот” в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Когато погледнем в нашето близко и по-далечно бъдеще ние се надяваме, че то ще бъде безоблачно, слънчево и безгрижно и работим много за да бъде така. Причината да си направим дългосрочна застраховка живот е точно тази, да имаме малко по-голяма финансова сигурност и спокойствие за нас и за хората, които обичаме сега, в близкото и в далечното бъдещето.

Дългосрочните застраховка живот представляват алтернатива на държавното осигуряване, но с разликата, че клиента знае къде са, и как се управляват неговоте спестявания, а също така и да си изработва собствена стратегия и да прави промени.

Ако желаета да получите допълнителна информация, може да се свържете с нас:

Вашето име:
Вашият e-mail:
Вашият телефон:
Запитване:
Код за сигурност: CAPTCHA Image reload image Въведете кода за сигурност:
- ДЕКЛАРАЦИЯ от потребител за застрахователни и финансови услуги

- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- Уведомлително писмо за настъпилата промяна на обслужващата банка

- Процедури за подаване на жалби

- ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА