Здравни застраховки


Здравна застраховка

Тежките заболявания са нещо, за което никой не иска да мисли предварително. Мислим, че на нас и нашите любими хора няма да се случват лоши неща. Истината обаче е че никой от нас не знае какво ще ни поднесе живота. Заболяванията идват най-неочаквано и са свързани с повече разходи. В такива моменти имаме нужда от повече финансови средства, за да преодолеем здравословните проблеми, които са ни сполетяли. Здравната застраховка е създадена да помага на хората, като възстановява разходите им възникнали при промяна на здравословното състояние. Тук клиента може да избира между различни здравни покрития:

По данни на Международния институт по здравеопазване, хората все повече страдат от различни заболявания. Въпреки напредъка на медицината и увеличаване шансовете за възстановяване след тежки заболявания, последствията от тях остават. Всеки може да си осигури финансови средства за лечение и рехабилитация при настъпване и диагностициране за първи път на някое от следните заболявания:

При настъпване и диагностициране на някое от заболяванията, застрахования получава застрахователната сума в 14-дневен срок за да бъде финансово обезпечен, при необходимост от средства за лечение, рехабилитация, хирургически операции и други разходи за възстановяване.
- ДЕКЛАРАЦИЯ от потребител за застрахователни и финансови услуги

- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- Уведомлително писмо за настъпилата промяна на обслужващата банка

- Процедури за подаване на жалби

- ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА