Нашето специално предложение

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛНА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „СИГУРНОСТ +”

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

ДЪЛЖИМИ СУМИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

А

B

C

Загуба на живот вследствие заболяване

1 000 лв.

3 000 лв.

5 000 лв.

Загуба на живот вследствие злополука

10 000 лв.

30 000 лв.

50 000 лв.

Трайна загуба на работоспособност вследствие заболяване над 50 %

% от 1 000 лв.

% от 3 000 лв.

% от 5 000 лв.

Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука до 50 %

% от 2 500 лв.

% от 7 500 лв.

% от 12 500 лв.

Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука над  50 %

% от 5 000 лв.

% от 15 000 лв.

% от 25 000 лв.

Дневни пари за хоспитализация вследствие злополука - над 3 до 30 дни

10 лв./ден

30 лв./ден

50 лв./ден

Разходи за медикаменти и/или изследвания във връзка със заболяване, довело до временна загуба на работоспособност над 20 дни

до 100 лв.

до 300 лв.

до 500 лв.

Разходи за медикаменти и/или изследвания във връзка със злополука, довела до временна загуба на работоспособност над 10 дни

до 200 лв.

до 600 лв.

до 1 000 лв.

Разходи за хирургическо лечение вследствие злополука

до 100 лв.

до 300 лв.

до 500 лв.

Временна загуба на работоспособност вследствие заболяване

 

 

от 21 до 40 дни

50 лв.

150 лв.

250 лв.

от 41 до 60 дни

60 лв.

180 лв.

300 лв.

от 61 до 90 дни

100 лв.

300 лв.

500 лв.

над 90 дни

150 лв.

450 лв.

750 лв.

Временна загуба на работоспособност вследствие злополука

 

 

от 11 до 30 дни

50 лв.

150 лв.

250 лв.

от 31 до 60 дни

80 лв.

240 лв.

400 лв.

от 61 до 90 дни

120 лв.

360 лв.

600 лв.

над 90 дни

150 лв.

450 лв.

750 лв.

ДЪЛЖИМА ГОДИШНА ПРЕМИЯ

50 лв.

100 лв.

150 лв.

Рискова застраховка живот

Един от най-лесните, бърз и неангажиращ начин е така наречената рискова застраховка живот. Тази услуга поема отговорността да се погрижи за рисковете, които ни дебнат свързани с нашия живот и работоспособност. Тя е срещу събития свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. В нея не е включен спестовният елемент, за това тя е без възвращаемост на средствата. Тук клиента сам избира нивото и различните видове покрития от които той лично има нужда, така че да е максимално изгоден за него и да запази във всеки един момент стандарта си на живот. Тук клиента може да избира между различни покрития:

 

Ако желаета да получите допълнителна информация, може да се свържете с нас:

Вашето име:
Вашият e-mail:
Вашият телефон:
Запитване:
Код за сигурност: CAPTCHA Image reload image Въведете кода за сигурност:
- ДЕКЛАРАЦИЯ от потребител за застрахователни и финансови услуги

- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- Уведомлително писмо за настъпилата промяна на обслужващата банка

- Процедури за подаване на жалби

- ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА