ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ПАКЕТ

“ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”

Здравноосигурителният пакет “Извънболнична медицинска помощ” покрива диагностика и лечение на осигурените лица, предоставени от правоспособни Изпълнители на медицинска помощ при амбулаторни условия.

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

В пакета се включват следните групи здравни услуги и стоки:

 1. Медицински прегледи

  всички прегледи проведени от лекар, лекар-специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и лечението и за контрол на състоянието на пациента.

 2. Медицински изследвания

  всички изследвания, необходими за откриване на причините за съществуващите симптоми, довели до нужда от лечение и назначени от лекар. За извършване на медицинско изследване на стойност над 10% от договорената осигурителна сума е необходимо съгласуване с Осигурителя.

 3. Медицински манипулации

  извършените в амбулаторни или домашни условия от лекар или медицинска сестра и назначени от лекар превръзки, инжекции, първично затваряне на раневи повърхности, пункции, електрокаутеризация, поставяне на катетри и други, /вкл. травматологични процедури/.

 4. Оперативно лечение в амбулаторни условия
  • предоперативна подготовка;

  • извършената операция;

  • използваните анестезиологични средства, консумативи, хигиенно-санитарни материали.

 5. Подготовка за хоспитализация

  Прегледи и изследвания, необходими за подготовката за прием в болница за лечение или операция, назначени от лекар.
- ДЕКЛАРАЦИЯ от потребител за застрахователни и финансови услуги

- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- Уведомлително писмо за настъпилата промяна на обслужващата банка

- Процедури за подаване на жалби

- ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА