ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ПАКЕТ

“ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ”

Здравноосигурителен пакет “Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” покрива профилактични медицински дейности, свързани с ранно откриване на заболявания и проследяване измененията в здравния статус на Осигурените лица.

В покритието на пакета се включват следните покрития:

ПОКРИТИЕ А

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

веднъж в осигурителната година
Хематологични: flag
  • Левкоцити с диференциално броене;
  • Еритроцити;
  • СУЕ.
Биохимични: flag
  • Глюкоза;
  • Общ холестерол;
  • Кръвна урея;
  • Рутинно изследване на урина (отн. тегло, рН, албумин, билирубин, захар и седимент).

ПОКРИТИЕ Б

РАННА ДИАГНОСТИКА НА СЪРДЕЧНО И МОЗЪЧНО СЪДОВАТА БОЛЕСТ

веднъж в осигурителната година
Преглед от кардиолог с физикален преглед, електрокардиограма с 12 отвеждания и велоергометрия flag
Преглед от невролог-пълен неврологичен статус flag
Преглед от офталмолог с определяне на зрителната острота flag

ПОКРИТИЕ В

РАННА ДИАГНОСТИКА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

веднъж в осигурителната година
ЗА МЪЖЕ:
Преглед от уролог за ранна диагностика на рака на простатната жлеза. flag
ЗА ЖЕНИ:
Преглед от гинеколог за ранна диагностика на рак на шийката на матката, с вземане на цитонамазка flag
Мамологичен преглед flag

ПОКРИТИЕ Г

ДИАГНОСТИКА НА ВЪТРЕШНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ

веднъж в осигурителната година
Преглед от интернист по избор на един от следните специалисти: гастроентерология, нефрология, пулмология, ендокринология, хематология flag
Целеви преглед от специалист по професионални заболявания (според професията) flag

ПОКРИТИЕ Д

ДИАГНОСТИКА И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

веднъж в осигурителната година
Физикален преглед от пулмолог flag
Рентгенография на белите дробове flag
Противогрипна ваксина (стойност на ваксината и поставяне) flag

ПОКРИТИЕ Е

ОБЩА ПРОФИЛАКТИКА

веднъж в осигурителната година
Преглед от интернист flag
Преглед от невролог flag
Преглед от офталмолог flag
Преглед от специалист УНГ flag
Електрокардиограма flag
Рутинно изследване на урина flag

В здравноосигурителния договор могат да се включат едно или няколко покрития.

Осигурителят договаря осигурителното покритие с Изпълнители на медицинска помощ, и уведомява Осигурения за мястото и графика за предоставяне на здравните услуги и стоки.

Ползването на договорените здравни услуги и стоки при други Изпълнители на медицинска помощ, извън определените от Осигурителя са за сметка на осигурените лица.
- ДЕКЛАРАЦИЯ от потребител за застрахователни и финансови услуги

- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- Уведомлително писмо за настъпилата промяна на обслужващата банка

- Процедури за подаване на жалби

- ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА