ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ПАКЕТ

“СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ”

Здравноосигурителен пакет “Стоматологична помощ” покрива медицинска помощ, свързана с лечение на зъбни тъкани и устна лигавица, проведено от дипломиран стоматолог в специализиран кабинет или стоматологична клиника.

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

В пакета се включват следните групи здравни услуги и стоки /Модули/:

МОДУЛ I

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ

Профилактичен преглед flag веднъж в осигурителната година
Терапевтично лечение flag 75% от стойността на проведеното лечение
Диагностични изследвания flag 100% от стойността на изследванията

МОДУЛ II

ХИРУРГИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ

Хирургично лечение flag 75% от стойността на проведеното лечение

МОДУЛ III

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ

Ортопедично лечение flag 50% от стойността на проведеното лечение

МОДУЛ IV

СПЕШНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ

Процедури за облекчаване на остри болки /пробиване на повърхност, поставяне на лекарство, изваждане на зъб, упойка/ flag Процедури за облекчаване на остри болки /пробиване на повърхност, поставяне на лекарство, изваждане на зъб, упойка/

Самостоятелно се договарят МОДУЛ 1 и МОДУЛ 4 /основни модули/

Покритията на МОДУЛ II и МОДУЛ III са допълнителни към МОДУЛ 1 и се включват с допълнителна премия.

Описание на включените в пакета здравни услуги и стоки:

Профилактичен преглед

първоначален профилактичен преглед, включващ преглед със снемане на зъбен статус, една панорамна снимка при необходимост и програма за лечение на съществуващи състояния;

Терапевтично лечение

лечение на кариеси, пулпити и периодонтити, включително и използваните консумативи /упойки, пломби и други материали/.

Диагностични изследвания

назначените от стоматолог изследвания – сегментни и панорамни снимки, виталитет.

Хирургично лечение

екстракция на зъб с последващ контрол и лечение, лечение на абцес, флегмон и малка рана, включително и използваните консумативи.

Ортопедично лечение

неподвижни коронки, мостове и подвижни протези.

Осигурителят не заплаща суми за лекарствени средства за домашно лечение.

ВАЛИДНОСТ НА ПОКРИТИЕТО

Здравноосигурителен пакет “Стоматологична помощ” се договаря само за Покритие “А” – за случаите на заболяване и злополука на осигурените лица.

ПОЛЗВАНЕ НА СТОМАТОЛОГИЧНИТЕ УСЛУГИ И СТОКИ

  1. Осигурените лица могат да ползват договорените услуги и стоки, само след извършване на първоначален профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и панорамна снимка по необходимост. За втората и всяка следваща поредна година на осигуряване по този пакет, профилактичния преглед не е задължителен.

  2. Осигурените имат право да ползват договорените услуги и стоки само при Изпълнители на стоматологична помощ, които са в договорни отношения с Осигурителя. Списък се предоставя при сключване на здравноосигурителен договор или поискване от кандидата за осигуряване.

  3. Разликата между стойността на ползваната стоматологична услуга и покритието на Осигурителя се заплаща от Осигуреното лице, на Изпълнителя на стоматологична помощ.

  4. За ползване на покритията по настоящия пакет услуги, при сключване на здравноосигурителен договор, на осигуреното лице се предоставя здравноосигурителна карта, която да се представя при всяко посещение при стоматолога.
- ДЕКЛАРАЦИЯ от потребител за застрахователни и финансови услуги

- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС“ ЕООД

- Уведомлително писмо за настъпилата промяна на обслужващата банка

- Процедури за подаване на жалби

- ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА